Dags att lämna in motioner!

19 februari 2024 Har du en motion som du vill få behandlad på bostadsrättsföreningens ordinarie föreningsstämma? Kom då ihåg att enligt stadgarna skall motionen vara inlämnad till styrelsen senast den sista februari.

 Vad är en motion?

Att lämna in en motion till föreningsstämman är en möjlighet att begära att ett visst ärende ska behandlas. En motion ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av eventuella problem eller en förbättring, ett tydligt förslag till åtgärd samt kompletterad med en motivering.

Så här skriver du en motion:

Ett ärende per motion. Lämnas in skriftligt med tydlig styckesindelning.

En rubrik som är informativ och tydlig, som talar om vad motionen handlar om.

Bakgrund: Vad är anledningen till att denna motions behöver ställas? Ange bakgrundsfakta som är viktiga för sammanhanget och vad du vill påverka eller ändra på. Tydliggör problemet för att bl.a. underlätta för styrelsen som kommer läsa din motion och besluta i ärendet.

Syfte: Beskriv problemet och varför det finns ett behov av att lösa frågan. Var konkret och tydlig. En motivering, berätta varför du tycker som du gör.

Förslag till beslut: Föreslå ett förslag till beslut, för att lösa problemet. Beskriv ditt förslag.

Avslutning: Underteckna med ditt namn, adress och dagens datum.

Mejla motionen till info@brfsvartvik.se