Uppdatering av soprummet

29 januari 2021

Fredag den 29 januari
Grovsoprummet stänger under en vecka för att kunna förbereda- och genomföra ommålning av rummet.

Måndag den 1 februari
Bruske Måleri påbörjar ommålningen av det nya miljörummet!
Under tiden grovsoprummet är stängt är det bästa att hålla på återvinningen hemma.
OM något brådskar finns från måndag en temporär container med ett fåtal kärl för
plast, kartong, brännbart, glas och metall utanför miljörummet.

Måndag den 8 februari
Det förnyade miljörummet öppnar. Arbetet planeras alltså vara färdigställt på 7 dagar, men med reservation för att det kan behövas någon ytterligare dag för att färdigställa.