Protokollet från föreningsstämman

28 maj 2022

Protokollet från 2022 års stämma är nu justerat och klart. Finns att läsa under "Om föreningen" - "Föreningsstämma" eller ladda ner här.