Protokollet från föreningsstämman

08 juni 2021

Protokollet från 2020 års stämma är nu justerat och klart. Finns att läsa under "Om föreningen" - "Föreningsstämma" eller ladda ner här.