Nytt nyhetsbrev

11 november 2019

Nyhets brev från oktobers styrelsemöte finns att läsa eller ladda ner här. Nyhetsbrevet finns även anslaget i porten.