Happy Earth Day

22 april 2021

Earth day, Jordens dag, infaller den 22 april varje år.

Syftet med dagen är, precis som Earth hour, att bidra till att jordens klimat- och miljöproblem uppmärksammas. 

Earth day handlar om att öka kunskapen och medvetenheten kring klimat- och miljöfrågor. Den som vill delta uppmanas därför att ägna dagen åt att ta in och själv sprida vidare information om ämnet.