Kallelse till årsstämma den 16 juni

19 maj 2020 FÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA ÄGER RUM MÅNDAGEN DEN 16 JUNI KLOCKAN 19.00 I FÖRENINGSLOKALEN BADVIKEN, SVARTVIKSSLINGAN 17. BEROENDE PÅ VÄDERLEK OCH ANTAL DELTAGARE KAN STÄMMAN KOMMA ATT HÅLLAS UTOMHUS MED HÖGTALARANLÄGGNING.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har riksdagen infört en tillfällig lag som medger att styrelsen i bostadsrättsförening kan besluta att medlemmarna kan poströsta inför sin föreningsstämma. Bestämmelsen möjliggör att hålla nere antalet fysiska deltagare, men ger samtidigt medlemmarna så stort inflytande som möjligt under omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Svartvik har vid sitt styrelsemöte den 19 maj 2020 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen efter att ha avgivit poströst skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst och röstar då istället på plats.

För att ha så kort möte som möjligt så kommer vi inte ha någon förtäring denna gång. Däremot planerar vi för ett extra informationsmöte i höst med förtäring. Dagordningen vid stämman kommer i övrigt att vara den sedvanliga och bifogas med årsmöteshandlingarna samt information om hur poströstningen går till. Årsmöteshandlingarna delas ut i slutet av maj. Men redan nu kan du läsa årsredovisningen på hemsidan.

Styrelsen i Brf Svartvik