Årsmöte 2021

20 maj 2021

2021 års årsmöte har idag avhandlats. Bland annat har föreningens räkenskaper godkänts och ansvarsfrihet gets styrelsen, vi har tagit beslut om arvoden och andra ekonomiska principer och ersättningar, valt styrelse, ny valberedning och revisorer. Till sist behandlades av medlemmarna anmälda ärenden (motioner).

Vilka som ingår i den nya styrelsen samt ansvarsfördelningen kan du hitta här.

Nya styrelsen tackar för förtroendet och ser fram emot ett ny spännande år tillsammans.