Nytt nyhetsbrev

30 december 2019

Nyhets brev från decembers styrelsemöte finns att läsa eller ladda ner här. Nyhetsbrevet finns även anslaget i porten.