Protokollet från föreningsstämman

07 augusti 2020

Protokollet från 2020 års stämma är nu justerat och klart. Finns att läsa under "Om föreningen" - "Föreningsstämma" eller ladda ner här.