Uppdaterade källarångar

17 november 2020

Som en del i vårt systematiskt brandskyddsarbete har vi uppdaterat våra källargångar med skyltar för vilka dörrar som leder ut samt till vilken port man hamnar i, då några källargångar är i hopbyggda under huskropparna. 

Sedan tidigare är alla källargångar utrustade med självtändande belysning.

Det är viktigt att alla hjälps åt att hålla källargångarna fria från bråten och annat som kan hindra vid utrymmning. Ställ in dina saker i källarförrådet. Cykel-/barnvagnsrum är inte tillför annat än just vad de är tillför, ställ pulkor, stavar, etc i ditt källarförråd.