Kallelse till årsstämma den 11 maj kl 19.00 i Badviken

20 april 2023 Medlemmarna i Brf Svartvik kallas till ordinarie föreningsstämma Torsdagen den 11 maj 2023 kl. 19.00 i samlingslokalen Badviken, Svartviksslingan 17. Vi bjuder på kaffe från kl. 18.30.

Kallelse och dagordning anslås även nedan .

Årsredovisningen finns att läsa, ladda ner och skriva ut här nedan, Kontakta någon i styrelsen om du vill ha ett utskrivet exemplar eller mejla till info@brfsvartvik.se.

Har du inte deltagit tidigare? Kom!
Vi går igenom hur ekonomin ser ut i vår fina förening, vad som gjorts och vad som planeras framåt gällande underhåll och investeringar. 

Läs gärna mer kring stämman på länkarna nedan:

Välkommen!
Brf Svartviks styrelse