Ny styrelse vald vid stämman

19 maj 2024 Vid föreningsstämma i Badviken den 16 maj var det många entusiastiska medlemmar som ville närvara och vara med och påverka kommande år i Brf Svartvik.

Under gårdagens ordinarie årsstämma valdes följande styrelse att företräda Brf Svartvik.

  • Andreas Granström
  • Magnus Wallin
  • Thomas Blomquist
  • Jonas Sohlberg
  • Per Gnalin
  • Carina Ingren
  • Björn Martinussen
  • Charlotte Brolin
  • Helen Persson
  • Lars-Yngve Larsson, HSB-ledamot

Att representera Brf Svartvik i Minnebergs Samfällighetsförening valdes Andreas Gransröm och Carina Ingren som ordinarie samt Magnus Wallin och Per Gnalin som suppleanter.

Vi tackar valberedningen för deras insatser i att hitta en styrelse och hälsar de nyvalda välkomna!

Protokoll från mötet kommer att publiceras inom kort.

Med vänlig hälsning

Styrelsen