Protokollet från föreningsstämman nu på hemsidan

20 augusti 2019

Protokollet från 2019 års stämma finns nu på hemsidan, under "Om föreningen" - "Föreningsstämma".