Föreningslokalen

11 oktober 2022

Från och med nu är föreningslokalen öppen för bokning fredagar, lördagar och söndagar.

Hyresavgiften har sänkts till 500 kr och depositionsavgiften på 500 kr har tagits bort.

Under oktober månad sker bokning via fastighetsexpeditionen; hogdalen.exp@gmail.com . Hämtning av nycklar sker via fastighetsexpeditionen Trollesundsvägen 108 efter överenskommelse.

Från och med november månad sker bokning via styrelsemailen: hogdalen.styrelse@gmail.com . Hämtning av nycklar sker via styrelserummet på Harpsundsvägen 165 B, efter överenskommelse.

För mer info se under rubriken Ditt boende/gemensamma utrymmen/ Föreningslokalen


Till nyhetslistan