Länk vid utebliven sophämtning

07 november 2022

Nedan länk kan alla boende medlemmar använda när hämtning av sopor inte har skett i tid.

https://www.stockholmvattenochavfall.se/om-oss/om-oss/kontakta-oss/felanmal-utebliven-sophamtning/


Till nyhetslistan