Info om sopsugen

12 januari 2021
För två portar har sopnedkastet sedan några månader hållits stängt på grund av stopp. 
Detta stopp beror på flera faktorer, dels att våra medlemmar slänger andra saker
än hushållssopor som sopnedkastet är avsett för. Dets beror det på att vissa delar
i sopsugsrören har blivit utslitna och behöver ersättas.
 
Vi har en väldigt stor investering framför oss om vi ska driva sopsugen vidare.
I samband med stoppet i portarna på Harpsundsvägen 85 och Trollesundsvägen 139,
valde vi att stänga dessa sopnedkast och informerade berörda medlemmar att de måste
slänga hushållssoporna i närliggande portar.
 
Vi håller på att titta på alternativ, tex att introducera slängning av hushållssopor i kortänden av
alla miljöhus.
 
Tills vidare gäller att boende i berörda portar måste slänga sina hushållssopor i närliggande portar.

Till nyhetslistan