Frågor/Svar inför årsstämman

06 maj 2021

Här publiceras de frågor och svar som alla medlemmar kan ställa inför årsstämman:

1)
FrågaVarför finns inte en lista över alla som nominerats till styrelseledamöter med i stämmohandlingarna?
Svar: 
 I Stämmohandlingarna trycks enbart valberedningens förslag till styrelse, inte samtliga som blivit nominerade. Det är valberedningens uppgift att ta fram ett färdigt förslag till styrelse utifrån de nomineringar de fått in och de kunskaper och egenskaper de anser att styrelsen behöver. 

2)
Fråga: Går det att specificera vad för konsulteringar som kostade föreningen 46 430 kr under 2020? I årsredovisningen för 2020 på sid 11 under Not 3 Övriga externa kostnader, framgår konsultkostnader 46 430 kr för 2020 samt samt 0 kr för 2019.
Svar: Kostnadsposten består av lite olika belopp. Dels är det Energideklarationen på 28 750 kr, en faktura för fastighetsbesiktning på 11 875 kr och en faktura för Skyddsrumskontroll på 5 805 kr

 


Till nyhetslistan