Felslängt i miljöhus 3, Harpsundsvägen 113-129

01 juni 2019

Det står klart och tydligt ICKE brännbart på kärlet, men ändå har någon/några slängt kartonger mm där.

Kartonger ska slängas i kärlet för Wellpapp.
Papperskassar innehåller lim och ska slängas i kärlet för Brännbart.
Plastpåsar ska slängas i kärlet för Plast.
Blomkrukan är det enda som ska slängas i kärlet för ICKE brännbart.

Ni som har slängt fel, vänligen gå ner i miljöhuset och sortera om era sopor till de rätta kärlen.
Hela föreningen kommer annars återigen att drabbas av en straffavgift. Vi betalar i runda slängar ca 35 000 kr / månaden för felslängda sopor.

Styrelsen

  • Icke brännbart.jpg
    Icke brännbart.jpg
  • Felslängt i miljöhuset.jpg
    Felslängt i miljöhuset.jpg

Till nyhetslistan