Test på fjärrvärmenätet tisdagen den 6 februari

30 januari 2024 Testerna förväntas pågå mellan klockan 08 - ca 12.

Stockholm Exergi begränsar tillfälligt värmeuttaget i vår fjärrvärmecentral under testet. Det görs i syfte att säkra leverans av värme vid en eventuell effektbristsituation.
Fjärrvärmeleveransen kan påverkas under testerna, radiatortemperaturen kan tillfälligt sjunka men leveransen av varmvatten kommer inte påverkas.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott


Till nyhetslistan