Årsstämman framflyttad

12 juni 2023

Tidigare utlyst datum för årsstämman 15 maj är framflyttad till 14 juni. 

Klockslaget blev fel - och det är tiden i kallelsen som gäller. 

Stämman sker kl 18.00 i föreningslokalen på Harpsundsvägen 83, ingång från baksidan.


Till nyhetslistan