Information om takarbete

18 december 2023 Vid en genomgång av våra tak tidigare i höst upptäcktes en del fel som måste åtgärdas. Arbetet med att åtgärda dessa fel startar nu i vecka 51.

Södertörns plåt har fått i uppdrag av styrelsen att uppdatera arbetsmiljön på våra tak. Bland annat kommer nya snörasskydd att monteras ovanför våra entréer och gångar. 

Preliminär tidsplan:

 Etapp 1: Harpsundsvägen 73-119 – v.51 – v.3. (Paus vecka 52.)

 Etapp 2: Harpsundsvägen 121-165, samt Trollesundsvägen 108-114 – v.3 – v.5.

 Etapp 3: Trollesundsvägen 100-106, samt 137-181 – v.5 – v.8.

Arbetet kommer att pågå måndag till fredag mellan kl 07.00 - 16.00, vissa störande ljud kan förekomma, dock tidigast efter klockan 08.00. 
Tidplanen kan komma att ändras på grund av väder.


Till nyhetslistan