Miljöhus Trollesundsvägen 181

20 september 2019

Till dig som har lagt sopor utanför miljöhuset på Trollesundsvägen 181, vänligen kontakta antingen våra anstälda eller oss i styrelsen för att förklara dig.

Våra anställda:
Sten, 072-023 81 24
Anders, 076-946 91 24
Micke, 076-941 41 24

hogdalen.exp@gmail.com

Styrelsen:
hogdalen.styrelse@gmail.com

Du bryter mot stadgarna genom att inte källsortera dina sopor i respektive kärl i miljöhuset.

Sopor ska under inga omständigheter dumpas utanför.


Till nyhetslistan