Höjning av parkeringsplatser

21 januari 2023

Föreningen har haft samma hyresavgift för p-platserna under en lång tid trots ökade kostnader för underhåll. Mot bakgrund av detta, samt att det är lång kö till platserna, har styrelsen beslutat att höja den månatliga avgiften med 50 kr per månad.

Detta rör inte garagen utan endast parkeringsplatserna.


Till nyhetslistan