Öppettider miljöhusen

20 mars 2019

Tills vidare gäller lite olika öppettider i miljöhusen.

I miljöhus 3, Harpsundsvägen 117-135, som har en specialnyckel gäller följande öppettider:
alla veckodagar kl 08.00-20.00.

I övriga miljöhus med vanlig nyckel är öppettiden dygnet runt. Dess hus kommer på sikt att förses med nya säkerhetsdörrar och nycklarna kommer att bytas ut. I samband med det kommer ovan öppettider införas för att undvika inbrott och störningar nattetid.


Till nyhetslistan