Sopsugen Harp 99 till 117 igång igen

23 maj 2022

Det är för närvarande stopp i sopsugen på Harpsundsvägen 99 till 117. Arbete att ta bort stoppen pågår och vi återkommer så fort
allt har löst sig.

Alla fel med sopsugen har nu åtgärdats fungerar som den ska, 2022-05-23 kl 15.45.

 


Till nyhetslistan