Elförbrukning på avin

22 september 2022

På grund av ett fel i mätningen av elförbrukningen har HSB Stockholm inte lagt ut förbrukningen på avin denna period som de har gjort  tidigare perioder. Till nästa period kommer HSB att lägga in förbrukningen när felet är åtgärdat.

Tidigare kunde varje medlem gå in på Home Solutions själv och kolla sin elförbrukning men denna funktion är nu borttagen och funktionen är nu flyttad till ett nytt system
.

Vi inväntar information hur den nya funktionen fungerar och kommer att lägga upp information om den under rubriken El så fort vi har den.

 


Till nyhetslistan