Lägenhetsbesiktning

13 oktober 2021

Hansa Vibrations & Omgivningskontroll AB kommer att besiktiga byggnader och anläggningar som riskerar att utsättas för vibrationer i samband med att Svenska Kraftnät utför ledningsschakt mellan Örby-Högdalen under oktober månad.

Detta innebär att föreningens fastigheter på Trollesundsvägen kommer att besiktigas onsdagen 20 okt kl.08.00-11.00
samt kl 12.00-15.00.

För att genomföra besiktningen behöver entrprenören ha tillträde till er lägenhet för att göra en okulär besiktning av väggar, tak, golv samt fasad.

Entreprenören kommer att avisera vissa lägenheter på Trollesundsvägen.


Till nyhetslistan