Kallelse till årsstämma

03 maj 2021

Årsstämman den 19 maj som avser budgetår 2020 kommer att hållas via poströstning på grund av pandemin.

 


Till nyhetslistan