Harpsundsvägen 73 Garderob

07 oktober 2019

Återigen - garderober får inte slängas i miljöhusen då de är klassade som möbler.

Du som lagt den där i miljöhuset vid Harpsundsvägen 73 - vänligen forsla bort den själv till

Högdalstippen. Det är gratis för dig men för föreningen måste alla medlemmar vara med och betala

straffavgiften.


Till nyhetslistan