Miljöhus Trollesundsvägen181

29 oktober 2019

Så har det hänt igen! Denna gång utanför miljöhuset Trollesundsvägen 181.

Sopor ska sorteras inne i miljöhuset i respektive kärl och inte bara dumpas utanför huset.

Du som har placerat dina sopor där - skärpning! Har du inte nyckel till miljöhuset - 

kontakta våra anställda och kvittera ut en hos dem på expeditionen!


Till nyhetslistan