Tvättstugor

09 februari 2022

Sedan digitaliseringen av tvättstugorna trädde i kraft har många hämtat en tagg och gått till fel tvättstuga. Detta har genererat extrakostnader för vår förening. Här kommer därför en lista på vilka tvättstugor som hör till vilka portar.

Trollesundsvägen 100-114 tillhör tvättstugan på Trollesundsvägen 108
Trollesundsvägen 137-163 tillhör tvättstugan på Trollesundsvägen 157
Trollesundsvägen 165-181 tillhör tvättstugan på Trollesundsvägen 181

Harpsundsvägen 73-97 tillhör tvättstugan på Harpsundsvägen 95.
Harpsundsvägen 99-123 tillhör tvättstugan på Harpsundsvägen 115
Harpsundsvägen 125-143 tillhör tvättstugan på Harpsundsvägen 135
Harpsundsvägen 145-165 tillhör tvättstugan på Harpsundsvägen 165


Till nyhetslistan