Nya krafttag mot sopor i källargångarna

13 augusti 2019

I senaste brandskyddsronden i föreningens källargångar har det visat sig att gångarna ofta är belamrade med gamla möbler och vitvaror.

Samtliga källargångar ska hållas fria från allsköns bråte och dörrarna ska hållas ordentligt stängda. Regeln för detta är enkel - vid en eventuell brand måste det gå lätt att utrymma gångarna.

Möbler och vitvaror skall varje enskild medlem själv frakta bort till Högdals tippen i alla lägen!

Styrelsen med personal

 


Till nyhetslistan