Stämmoprotokoll

05 juli 2023 Årets protokoll från stämman är klart.

Årets stämma var välbesökt med flera intressanta diskussioner. Som ni säkert redan har sett har styrelsen verkställt stämmans beslut att det ska gå att boka två tvättider samtidigt. Styrelsen återkommer med datum och plats för extrastämma för en andra läsningen ang nya stadgar. 


Till nyhetslistan