Grovtvättmaskinen Trollesundsv 108

15 april 2022

Vi har nu infört utökade tvättpass i grovtvättmaskinen Trollesundsvägen 108.

Följande tider gäller:

Tidsdag kl 07.00-13.00 och kl 13.00-19.00

Lördagar kl 07.00-13.00 och kl 13.00-19.00


Till nyhetslistan