Trolle 147-181 Sopsugen

01 oktober 2019

Så var det dags igen ..... . Det råder stopp i sopsugen för portar Trollesundsvägen 147 till 181.

Någon har slängt en stor sopsäck med kläder mm. En särskild sugbil har beställts för att få loss allt som har fastnat.

Vi vet inte hur länge det kan ta eller hur mycket det kommer att kosta. En sak är dock säker - det blir inte billigt. 

Vi upprepar återigen: Sopnedkasten är ENDAST till för matavfall.

 


Till nyhetslistan