Tömning i miljöhusen

07 december 2021

 
Tömning i miljöhusen av wellpapp har under den senaste tiden inte fungerat. Detta gäller miljöhus 4 på G-gården.
Detta beror på att entreprenören missade att genomföra hämtningen där. Våra anställda har påtalat detta och idag
ska tömning ha skett.

Vi tackar er som har påtalat problemet då det hjälper oss i styrelsen och våra anställda att agera.

 

 


Till nyhetslistan