Sopsugen nedstängning

04 februari 2022

Informationsbrev 5, Trollesundsvägen nummer 137-181 inför nedstängning den 1 februari 2022. 
Se ny info om sortering av matavfallet.


Till nyhetslistan