Kallelse till extra föreningsstämma

18 oktober 2023 HSB Bostadsrättsförening Högdalen kallar samtliga medlemmar till extra föreningsstämma måndagen den 6 november kl 18 i föreningslokalen på Harpsundsvägen 85.

I enlighet med stadgarna ska en så kallad andra läsning göras för att fastställa de nya stadgarna. Det görs på extrastämman. Den första läsningen gjordes på den ordinarie stämman i juni.
Direkt efter stämman är alla medlemmar i Brf Högdalen välkomna till medlemsmöte, styrelsen berättar om föreningens verksamhet, ekonomi och pågående uppdrag.

Välkommen!


Till nyhetslistan