Överlåtelsesyner

28 november 2018

Från och med 1 november 2018 har vi infört överlåtelsesyner. Detta innebär att samtliga lägenheter som överlåts i föreningen ska genomgå en överlåtelsesyn i samband med detta. 

Du som innehavare behöver inte aktivt göra något vid en överlåtelse. Du behöver dock vara anträffbar på de kontaktvägar som du uppgett i överlåtelseavtalet och du behöver ge tillgång till lägenheten den tid synen bokats.

Synen kommer att genomföras av HSB och de kontaktar dig för tidsbokning så snart överlåtelseavtalet inkommer till dem. Denna syn utförs bland annat i syfte att säkerställa att föreningens delar av lägenheten är i gott skick, samt att inga olovliga installationer utförts som kan påverka föreningens fastigheter. Man kommer bland annat att kontrollera element och ventilationssystem.


Till nyhetslistan