Ny märkning av förråden

18 september 2023 Inom kort kommer vi att börja med inventering och ny märkning av lägenhetsförråden. Den nya märkningen kommer att ha samma nummer på förråden som lägenheten har.

Styrelsen har upptäckt att det finns problem med lägenhetsförråd som tidigare år har tilldelats fel lägenhet. Ett exempel är att när en ny lägenhetsöverlåtelse har gjorts och de nya ägarna ska få tillträde även till förråden så har de inte kunnat hitta sitt förråd. I bästa fall har förrådet/förråden varit tomma när man väl hittat dem, men ibland används förrådet av någon annan. 

För att komma till rätta med problemet kommer alla förråd att märkas upp
 med nya skyltar som kommer att ha lägenhetsnummer. De nya skyltarna kommer tydligt visa vilken lägenhet förrådet hör till. När de nya skyltarna väl är på plats så får de som har ett förråd som inte tillhör deras lägenhet tömma det förrådet och flytta till förrådet som hör till lägenheten.

Mer information kommer.


Till nyhetslistan