Översyn av kostnader

10 mars 2022

Styrelsen har i samband med en översyn av föreningens kostnader börjat se över möjligheten att ta in en extern entreprenör för fastighetsskötsel och markskötsel istället för att ha egen anställd personal.

 

HSB brf Högdalen och styrelsen är idag arbetsgivare till våra tre anställda fastighetsskötare och då styrelsen på dagtid har andra arbeten utanför föreningen är det svårt att få tid och möjlighet att vara en tillräckligt närvarande arbetsgivare. Även det har vägt in i styrelsens beslut att se över möjligheten att avveckla den egna verksamheten.

 

Innan ett sådant beslut kan tas fullt ut behöver en förhandling ske med facket.

 

En eventuell avveckling av den egna verksamheten kommer som tidigast att ske till årsskiftet.


Till nyhetslistan