Fortsatt arbete med dagvattenrör

05 mars 2024 Från och med den 7 mars kommer ytterligare markarbeten att påbörjas. Nu är det marken mellan port 93 och 95 på Harpsundsvägen som behöver grävas upp.

Ytterligare brott på dagvattenrör har upptäckts i och med reliningen. Den här gången är det rören på Harpsundsvägen 93-95 som behöver bytas ut. Även dagvattenbrunnen utanför port 93 behöver grävas upp och bytas. Beräknad tid är ca fem veckor. Under tiden kommer portarna 93 och 95 att kunna användas. 

Så fort tjälen gått ur marken och det blir lite varmare kommer vi att asfaltera och återställa marken vid Harpsundsvägen 111 och 97, arbetet kommer att samordnas för att minska kostnaderna och trappan vid Harpsundsvägen 97 kommer att byggas upp igen. 


Till nyhetslistan