Access till gym/bastun

31 december 2022

Idag upptäcktes ett fel i accessen till gymmet/bastun. Detta gäller alla som har betalat för 2022. Felet är nu åtgärdat och alla ska nu komma in.

Ni som ännu inte har kontaktat HSB och anmält er för gym/bastu 2023, gör gärna det nu.

Om någon mot förmodan fortfarande inte kommer in, maila gymgruppen eller styreksrmailen.

Gott Nytt År

 


Till nyhetslistan