Oljud i port Trollesundsv. 102

04 juni 2021

Det har idag sedan kl 15.00 hörts ett väldigt högt oljud i porten på Trollesundsvägen102 (källaren).
Detta är felanmält och vi väntar på att teknikern ska komma och åtgärda felet nu någon gång under kvällen.

 


Till nyhetslistan