Avgiftshöjning för 2024

03 december 2023 På det öppna medlemsmötet den 6 november flaggade styrelsen för en avgiftshöjning för 2024. Styrelsen har nu beslutat att höja avgiften med 6 procent.

Styrelsens beslut om avgiftshöjningen är för att kunna täcka ökade kostnader för framtida underhåll enligt plan och för att öka sparandet. Ett högre sparande är önskvärt för att kunna möta akuta oförutsedda behov. 
Föreningen är fortsatt lågt belånad och höjningen är relativt liten i förhållande till vad många andra föreningar tvingas till i dagens ekonomiska klimat. Planeringen av höjningen har gjorts i samråd med avdelningen för strategisk förvaltning på HSB.


Till nyhetslistan