Obehöriga i våra portar

03 augusti 2021

Det har kommit till styrelsens kännedom att obehöriga har övernattat vid källardörren på Harpsundsvägen 123.

Vi uppmanar därför alla att vara extra uppmärksamma en tid framöver och se till att hålla portdörrarna stängda dygnet runt.


Till nyhetslistan