Ventilation

16 januari 2023

För allas information ska alla ventiler som sitter högst upp i de flesta fönsterna i alla lägenheter alltid vara öppna. När ventilerna inte är det, är risken stor att både fukt och mögel uppstår som är skadligt för hälsan. Vi ber alla att kolla era ventiler och öppna dem om de är stängda.


Till nyhetslistan