Skräp i källargångarna

29 november 2022

Skräp får inte ställas i källargångarna på grund av brandrisk. Detta är ingen ny regel utan gäller sedan gammalt. Våra fastighetsskötare från HSB har koll på allt som ställs ner och står i vägen.

Allt skräp kommer att forslas bort och alla medlemmar är därmed med i hela föreningen och betalar kostnaden för vad några få medlemmar orsakar

 


Till nyhetslistan