Avisering om driftstörning Måndag 5/9

29 augusti 2022

Telenor kommer att utföra uppgraderingsarbeten för bredbandsnätet i våra fastigheter.
I samband med arbetet kan ni som har bredbandstjänster från Telenor uppleva kortare avbrott och störningar.

Måndag den 5/9 kl. 08.00-16.00

Supporthjälp

Om dina tjänster från Telenor inte kommer igång efter driftstörningen, efter ovan aviserade klockslag kan du behöva starta om din utrustning.

Detta gör du enklast genom att:

1.      Dra ur strömkabeln ur, tjänstefördelare/CPE, TV-box och telefoni dosa

2.      Vänta 10 sekunder

3.      Anslut därefter strömkabeln igen


Till nyhetslistan